PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST
Standard 5230.20.0400.503 Type 21/520.$126.80
Standard 5162.16.0400.890.11.1503$115.80
Standard 5162.16.0400.891.21.1503$175.70
Standard 5231.21.0475.013 Type 21/520.1$49.11
Standard 5230.21.0475.013 Type 21/520.$112.25
Standard 561.20.0400.101.21.1503$50.54
Standard 561.20.0400.100.11.1503$64.68
Standard 5161.16.0400.891.21.1503$186.96
Standard 5161.16.0400.890.11.1503$145.34
Standard 5232.21.0475.013 Type 21/520.2$34.01
Standard 5232.20.0400.013 Type 21/520.2$102.79
Standard 5232.20.0400.503 Type 21/520.2$114.23
Standard 562.20.0414.575.01.1403$195.89
Standard 562.20.0414.500.01.1503$163.06
Standard 5250.14.0400.013 Type 13/5$137.01
Standard 5250.15.0400.013 Type 13/5$126.30
Standard 5250.15.0475.013 Type 13/5$163.19
Standard 5162.16.0450.890.11.1503$22.68
Standard 5162.20.0450.890.11.1503$181.34
Standard 5162.20.0450.891.21.1503$160.45
Standard 560.20.0414.500.01.1503$121.04
Standard 561.20.0414.500.01.1503$1.92
Standard 560.20.0414.575.01.1403$146.92
Standard 562.20.0450.000.11.1503$177.45
Standard 562.20.0450.001.21.1503$55.04
Standard 5162.16.0450.891.21.1503$94.77
Standard 561.20.0414.575.01.1403$169.03
Standard 5161.20.0450.890.11.1503$2.81
Standard 5161.20.0450.891.21.1503$186.82
Standard 561.20.0450.101.21.1503$177.60
Standard 561.20.0450.100.11.1503$167.50
Standard 5161.16.0450.890.11.1503$183.64
Standard 5161.16.0450.891.21.1503$141.02
Standard 560.25.0475.000.11.1504$67.60
Standard 560.22.0505.000.11.1503$74.12
Standard 5231.20.0500.013 Type 21/650.1$14.97
Standard 5231.20.0500.503 Type 21/650.1$35.06
Standard 5230.20.0500.013 Type 21/650.$179.90
Standard 5230.20.0500.503 Type 21/650.$200.77
Standard 5231.21.0575.013 Type 21/650.1$71.26
RotekM5-31P1Z$165.81
Standard 5230.21.0575.013 Type 21/650.$9.66
RotekM5-34P1$171.05
Standard 5162.16.0560.890.11.1503$97.77
RotekM5-34P1Z$175.36
Standard 5162.20.0560.890.11.1503$77.70
RotekA12-35N5$174.29
Standard 5162.20.0560.891.21.1503$71.57
RotekR8-35E3$64.68
Standard 5232.21.0575.013 Type 21/650.2$36.68
RotekM4-34P4$164.24
Standard 5232.20.0500.013 Type 21/650.2$133.98
RotekM4-34P4Z$63.55
Standard 5232.20.0500.503 Type 21/650.2$179.30
RotekA10-35N1L$66.24
Standard 562.20.0544.575.01.1403$115.15
RotekH7-35N1$13.61
Standard 562.20.0544.500.01.1503$164.91
RotekL9-38E9Z$134.29
Standard 560.30.0550.100.11.1504$139.53
RotekL9-38P9Z$133.07
Standard 562.20.0560.000.11.1503$49.52
RotekA10-35P1A$75.59
Standard 562.20.0560.001.21.1503$20.69
RotekL9-38N9Z$56.27
Standard 5162.16.0560.891.21.1503$77.09
RotekW13-38P1$104.04
Standard 560.25.0555.000.11.1504$17.82
RotekA13-38E1$119.97
Standard 560.20.0544.500.01.1503$27.92
RotekL6-37E9Z$44.70
Standard 561.20.0544.500.01.1503$16.27
RotekL6-37E9ZD$65.89
Standard 560.20.0544.575.01.1403$39.98
RotekL6-37P9Z$39.88
Standard 561.20.0544.575.01.1403$106.85
RotekL6-37P9ZD$192.76
Standard 5161.20.0560.890.11.1503$77.33
RotekA7-38N1$72.47
Standard 5161.20.0560.891.21.1503$6.63
RotekL6-37N9Z$152.40
Standard 561.20.0560.101.21.1503$147.27
RotekL6-37N9ZD$90.81
Standard 561.20.0560.100.11.1503$21.04
RotekR8-39N3$158.23
Standard 5161.16.0560.890.11.1503$194.00
RotekM6-35P1$189.04
Standard 5161.16.0560.891.21.1503$57.26
RotekM6-35P1Z$188.47
Standard 5162.20.0630.890.11.1503$52.13
RotekM5-38P1$72.78
Standard 5162.20.0630.891.21.1503$198.31
RotekM5-38P1Z$110.36
Standard 560.22.0575.502.11.1503$131.90
RotekR8-39E3$170.67
Standard 562.20.0630.000.11.1503$109.60
RotekM5-36P1$18.27
Standard 562.20.0630.001.21.1503$175.53
RotekM5-36P1Z$19.97
Standard 5162.16.0630.890.11.1503$116.87
RotekA8-39E12$43.54
Standard 5162.16.0630.891.21.1503$177.15
RotekM4-38P4$118.16
Standard 5231.20.0600.013 Type 21/750.1$85.52
RotekM4-38P4Z$129.67
Standard 5231.20.0600.503 Type 21/750.1$131.99
RotekH7-38E1$92.63
Standard 5230.20.0600.013 Type 21/750.$64.00
RotekL9-42E9Z$2.96
Standard 5230.20.0600.503 Type 21/750.$183.85
RotekL9-42P9Z$130.45
Standard 5231.21.0675.013 Type 21/750.1$92.73
RotekL9-42N9Z$148.33
Standard 5230.21.0675.013 Type 21/750.$54.82
RotekA8-41E1$62.84
Standard 5161.20.0630.890.11.1503$142.51
RotekR8-42N3$79.58
Standard 5161.20.0630.891.21.1503$135.97
RotekA12-42E3$151.09
Standard 561.20.0630.101.21.1503$101.39
RotekW13-43P2$154.15
Standard 561.20.0630.100.11.1503$79.22
RotekA10-43N28D$160.71
Standard 5161.16.0630.890.11.1503$47.80
RotekM7-39P1$137.14
RotekM7-39P1Z$132.32
RotekH7-43N1$122.11
RotekM6-39P1$13.34
RotekM6-39P1Z$89.32
RotekH7-43N3A$35.74
Rotek3R5-44P2A$36.87
RotekA14-43P1$54.57
RotekR8-44N3$94.93
RotekM5-40P1$111.22
RotekM5-40P1Z$6.05
RotekR8-42E3$123.79
RotekL6-43E9Z$42.00
RotekL6-43E9ZD$5.00
RotekL6-43P9Z$144.25
RotekL6-43P9ZD$162.39
RotekA18-46E4D$82.46
RotekL6-43N9Z$146.01
RotekL6-43N9ZD$115.78
RotekL9-46E9Z$72.01
RotekL9-46P9Z$24.53
RotekR8-44E3$154.29
RotekL9-46N9Z$82.03
RotekA13-46N1A$174.87
RotekR8-46N3$195.41
RotekA14-47N5A$20.99
RotekA14-48E22$94.71
RotekM7-42P1$160.67
RotekM7-42P1Z$144.82
RotekA12-47N3E$137.43
RotekA12-47P2$17.49
Rotek3R6-49N9$168.48
RotekA10-47E1$191.56
RotekR8-46E3$101.52
Rotek3R6-48E3B$70.86
RotekA12-48E12$110.46
RotekW13-49P1$79.31
RotekR8-49N3$153.80
RotekA14-49P1A$70.62
RotekL9-49E9Z$136.31
RotekL9-49P9Z$9.77
Rotek3R6-49P9$63.51
RotekL9-49N9Z$98.11
Rotek3R6-49E9$39.20
RotekR8-49E3$187.87
RotekR8-52N3$129.01
RotekW13-51P1D$73.47
RotekS8-50E1$101.31
RotekH8-54N1$8.00
RotekA14-54N10C$170.38
RotekA16-56N5$174.39
RotekA16-53E1A$172.26
Rotek3R6-55N9$142.61
RotekL9-53E9Z$14.05
RotekL9-53P9Z$50.74
RotekR8-52E3$74.29
RotekR9-55N3$105.68
RotekL9-53N9Z$161.00
RotekA9-54N2$160.99
Rotek3R6-55P9$42.73
RotekA14-56P1E$174.85
RotekA16-59N2$149.23
Rotek3R6-55E9$66.24
RotekR9-55E3$110.36
Rotek3R13-62N1E$51.39
Rotek3R8-59N2C$152.11
Rotek3R8-59N2E$159.61
RotekL9-57E9Z$77.50
RotekL9-57P9Z$47.44
RotekR9-59N3$112.48
RotekA18-60E2$39.92
RotekL9-57N9Z$155.71
RotekS8-56E1$123.57
RotekW14-60P1$144.40
RotekH8-58E2$114.92
RotekR9-59E3$28.43
RotekA18-60P1B$157.88
Rotek3R6-63N9$133.10
RotekR9-63N3$26.21
Rotek3R6-63E9$96.37
RotekR9-63E3$123.23
RotekS10-63E1$100.40
Rotek3R8-68N3B$171.87
RotekR9-67N3$182.08
RotekA16-67P2$66.46
RotekR11-71N3$114.52
RotekA20-72N5A$79.33
RotekR9-67E3$48.00
Rotek3R6-71N9$183.95
RotekW14-71P1$83.47
RotekR11-71E3$177.54
Rotek3R6-71P9$183.66
RotekR11-75N3$87.57
RotekS12-70E1$155.55
RotekA18-74E3$157.25
Rotek3R6-71E9$188.39
RotekR11-75E3$98.43
Rotek3R8-79N9$160.33
RotekA18-80E1$63.70
RotekR11-79N3$85.64
RotekA18-80N1$35.99
Rotek3R6-79N9$33.56
RotekA16-78E4$66.39
Rotek3R8-79P9$113.24
RotekR11-79E3$71.97
Rotek3R8-79E9$145.23
Rotek3R10-85N2A$105.63
Rotek3R10-82E3C$182.95
RotekA16-79P1A$42.67
Rotek3R6-79P9$103.99
Rotek3R6-79E9$187.45
RotekS14-80E1$78.41
Rotek3R10-88N2B$178.18
RotekW16-84P1$152.20
Rotek3R8-88N9$179.18
RotekA18-89E1$169.06
RotekA16-86P1$35.00
IMO12-25 1355/1-0326$125.50
Kaydon16388001$82.18
SKFRKS.160.20.1904$149.76
IMO11-25 1355/1-0316$32.46
Kaydon16366001$1.68
SKFRKS. 512080101001$20.90
IMO10-25 1355/0-0306$128.30
INAXU050077$118.15
RotekA6-9P4$59.51
IMO12-25 1455/1-0327$122.67
RotekA6-9E1B$188.49
IMO10-25 1455/0-0307$173.69
INAXU08012$140.75
RotekA6-11P5$176.54
IMO11-25 1455/1-0317$164.04
INAXU060111$110.44
RotekA6-11E4$110.95
KaydonMTO-05$126.29
INAXU080149$144.78
RotekL4-13P8ZD$152.72
KaydonMTO-050T$94.85
INAVU140179$126.10
RotekL4-13P9Z$32.21
KaydonMTO-065$52.45
INAXU120179$148.86
RotekM4-12P4$27.67
KaydonMTO-065T$72.99
INAXSU080168$74.05
RotekM4-12P4Z$151.24
KaydonMTO-122$119.57
INAVA140188-V$58.14
RotekA6-14P3D$3.83
KaydonMTO-122T$20.64
INAVU20022$26.81
RotekA6-14E1$86.88
Kaydon16305001$109.89
RotekL6-16E9Z$149.17
Kaydon16318001$1.90
INAXSU080188$78.26
RotekL6-16E9ZD$71.12
KaydonMTO-143$26.48
INAVA160235-N$160.48
RotekL6-16P9Z$98.16
KaydonMTO-143T$108.24
INAXA120235-N$82.13
RotekL6-16P9ZD$163.69
KaydonMTO-145$55.82
INAXSU080218$107.37
RotekM5-16P1$94.65
KaydonMTO-145T$39.89
INAVU20026$110.73
RotekM5-16P1Z$159.28
KaydonMTO-145X$181.79
INAXU16026$38.29
RotekA12-18E5$12.54
KaydonMTO-145XT$83.18
INAVU130225$7.21
RotekA8-17P1DU$135.51
KaydonMTE-145T$75.20
INAXU080264$152.78
RotekA8-17N4D$69.57
KaydonMTE-145$95.61
INAVI160288-N$80.00
RotekA8-17E10BC$198.86
KaydonMTE-145X$134.18
INAXI120288-N$153.21
RotekL6-16N9Z$183.55
KaydonMTO-17$100.81
RotekL6-16N9ZD$71.68
KaydonMTO-170T$23.40
INAXSU080318$47.52
RotekA14-18E1L$119.26
KaydonMTO-210T$148.26
INAVA250309-N$156.11
RotekL4-17P8ZD$96.53
KaydonMTO-21$179.81
INAVA160302-N$22.36
RotekL4-17P9Z$87.50
KaydonMTO-210X$75.42
INAVI140326-V$75.03
RotekM4-16P4$121.13
KaydonMTO-210XT$50.51
RotekM4-16P4Z$138.74
KaydonMTE-21$68.03
INAXA200352-H$87.44
RotekA14-19P4$90.66
KaydonMTE-210T$195.04
INAVU25038$186.70
RotekA8-19E5A$62.70
KaydonMTE-210X$164.78
INAVLU200414$48.70
RotekA13-22P4$121.34
KaydonKH-125P$15.03
INAVLA200414-N$170.44
RotekA8-22N2A$92.21
KaydonKH-125E$97.06
INAVLI200414-N$71.73
RotekA12-22E2$116.04
Kaydon16319001$96.91
INAVSI200414-N$17.91
RotekL6-22E9Z$73.53
Kaydon16337001$116.33
INAXSI140414-N$115.50
RotekL6-22E9ZD$8.88
Kaydon16292001$42.85
INAVI160420-N$134.44
RotekL6-22P9Z$114.27
Kaydon16258001$159.64
INAVU200405$63.64
RotekL6-22P9ZD$18.76
KaydonMTO-265T$173.56
INAXU160405$167.21
RotekA14-22E1B$61.41
KaydonMTO-265$52.77
INAVSA200414-N$65.33
RotekA10-22E5A$139.68
KaydonMTO-265X$174.27
RotekL6-22N9Z$4.44
KaydonMTO-265XT$156.05
INAVU250433$66.98
RotekL6-22N9ZD$183.99
KaydonMTE-265$88.48
INAXSA140414-N$54.23
RotekA8-22P11$25.57
KaydonMTE-265T$175.20
INAXSU140414$70.73
RotekM5-22P1$156.17
KaydonMTE-265X$190.07
INAXSU080398$118.20
RotekM5-22P1Z$172.91
KaydonRK6-16E1Z$109.55
INAXU08043$120.41
RotekA8-22E6$165.61
KaydonRK6-16P1Z$172.60
INAXU300515$135.18
RotekA14-25P1$118.58
KaydonHS6-16E1Z$36.02
RotekM4-22P4$15.44
KaydonHS6-16P1Z$52.19
INAVLA200544-N$6.12
RotekM4-22P4Z$81.37
Kaydon16282001$172.18
INAVLI200544-N$111.80
RotekA14-24P1A$52.14
Kaydon16306001$3.11
INAVSI200544-N$12.55
RotekA9-25N3$134.65
KaydonKH-166P$194.49
INAXSI140544-N$55.82
RotekA9-24P2$19.94
KaydonKH-166E$2.68
INAVU300574$108.18
RotekA4-23P2A$142.60
KaydonMTO-324T$127.96
INAVSA200544-N$161.65
RotekL6-25E9Z$18.20
KaydonMTE-324T$6.94
RotekL6-25E9ZD$77.58
Kaydon16293001$152.64
INAXSA140544-N$146.76
RotekL6-25P9Z$152.78
KaydonMTO-324X$65.42
INAXSU140544$88.28
RotekL6-25P9ZD$184.71
KaydonMTE-324X$22.00
INAVLU200644$133.11
RotekA8-25N2$138.20
KaydonHS6-16N1Z$60.39
INAVLA200644-N$162.92
RotekL6-25N9ZD$72.61
KaydonRK6-16N1Z$118.44
INAVLI200644-N$164.61
RotekL6-25N9Z$80.20
Kaydon16338001$40.15
INAVSI200644-N$169.92
RotekW13-24P1$185.60
KaydonMTO-415$141.24
INAXSI140644-N$7.14
RotekA12-27E3$106.94
KaydonMTO-415T$172.63
INAVU36068$192.51
RotekM5-26P1$151.64
KaydonMTE-415$144.05
INAVSA200644-N$9.52
RotekM5-26P1Z$197.40
KaydonMTE-415T$29.56
RotekM4-26P4$170.95
Kaydon16294001$37.24
INAXSA140644-N$32.37
RotekM4-26P4Z$81.00
KaydonHS6-21E1Z$61.32
RotekL6-29E9Z$122.00
INAVSI250755-N$113.63
RotekL6-29E9ZD$31.09
KaydonRK6-22E1Z$117.00
RotekL6-29P9Z$147.54
KaydonRK6-22P1Z$106.48
INAVLU200744$38.24
RotekL6-29P9ZD$108.23
KaydonHS6-21N1Z$156.51
INAVLI200744-N$127.91
RotekA14-33N1$18.48
KaydonRK6-22N1Z$176.26
INAVSI200744-N$146.03
RotekR8-30N3$130.13
KaydonKH-225E$8.94
INAXSI140744-N$91.64
RotekL6-29N9Z$192.01
KaydonKH-225P$57.10
INAVSA250755-N$22.86
RotekL6-29N9ZD$23.84
KaydonMTO-470T$82.63
RotekA14-31P3$65.59
KaydonMTO-47$178.86
INAVSA200744-N$166.66
RotekR8-30E3$77.45
KaydonMTE-47$116.46
INAVSU200744$189.45
RotekM5-30P1$148.67
KaydonMTE-470T$99.38
INAXSA140744-N$161.52
RotekM5-30P1Z$67.25
Kaydon16283001$35.28
INAXSU140744$55.45
RotekA10-32N1A$79.37
Kaydon16328001$65.50
INAVSI250855-N$44.72
RotekA8-30E8D$30.54
Kaydon16320001$65.03
INAVLA200844-N$82.15
RotekH7-30E1$140.78
Kaydon16339001$123.27
RotekM4-30P4$52.55
Kaydon16307001$147.99
INAVLI200844-N$45.22
RotekM4-30P4Z$75.02
Kaydon16295001$151.70
INAVSI200844-N$57.92
RotekA12-32P2$200.55
KaydonHS6-25E1Z$76.38
INAXSI140844-N$187.70
RotekA14-34E31$180.14
KaydonHS6-25P1Z$86.04
INAVSA250855-N$139.75
RotekL6-33E9Z$16.10
KaydonRK6-25E1Z$181.77
INAVSU250855$178.51
RotekL6-33E9ZD$10.14
KaydonRK6-25P1Z$14.77
INAVSA200844-N$27.29
RotekL6-33P9Z$1.50
KaydonMTO-54$64.75
INAVSU200844$43.59
RotekL6-33P9ZD$136.20
KaydonMTO-540T$30.05
INAXSA140844-N$120.07
RotekL6-33N9Z$152.49
KaydonMTE-54$46.18
INAXSU140844$109.92
RotekL6-33N9ZD$188.61
KaydonMTE-540T$5.84
INAVSI250955-N$79.91
RotekR8-35N3$72.43
KaydonHS6-25N1Z$12.42
INAVLA200944-N$44.19
RotekA10-34E6$144.21
KaydonRK6-25N1Z$140.03
INAVLU200944$195.91
RotekW13-35P1$127.64
KaydonMTO-59$25.78
INAVLI200944-N$141.72
RotekA12-34E2AG$173.45
KaydonMTO-590T$45.09
INAVSI200944-N$129.76
RotekA12-34P2B$4.58
KaydonMTE-59$77.04
INAXSI140944-N$86.77
RotekM5-31P1$191.78
KaydonMTE-590T$43.01
INAVSA250955-N$43.43
KaydonKH-275E$41.92
KaydonKH-275P$131.90
INAVSA200944-N$194.62
KaydonHT10-30E1Z$164.60
INAVSU200944$54.94
KaydonHT10-30P1Z$77.97
INAXSA140944-N$134.24
KaydonHT10-30N1Z$86.88
INAXSU140944$68.07
Kaydon16329001$130.35
INAVSI251055-N$132.03
Kaydon16341001$80.08
INAVSA251055-N$162.35
Kaydon16296001$174.02
INAVSU251055$73.07
KaydonRK6-33E1Z$91.56
INAVLA201094-N$2.10
KaydonRK6-29E1Z$94.97
INAVLI201094-N$146.28
KaydonRK6-29P1Z$115.99
INAVLU201094$46.95
KaydonHS6-29E1Z$194.89
INAVSI201094-N$41.39
KaydonHS6-29P1Z$156.54
INAXSI141094-N$94.42
KaydonHS6-29N1Z$180.12
INAVSA201094-N$93.29
KaydonRK6-29N1Z$42.26
INAVSU201094$130.07
Kaydon16340001$58.00
INAXSA141094-N$31.73
Kaydon16321001$115.15
INAXSU141094$169.04
KaydonMTO-705$26.57
SKFRKS.900155101001$66.69
KaydonMTO-705T$114.55
SKFRKS.951145101001$131.53
KaydonMTE-705$89.85
KaydonMTE-705T$186.22
SKFRKS.921155203001$80.39
KaydonKH-325E$131.29
SKFRKS.23 0411$105.11
KaydonKH-325P$119.72

 

PLUMMER BLOCKS - NSK

Remarks Threads for plugs are R 1/8. Notes (2) The X dimension indicates the offset of the bearing center from the center of the plummer block bearing box. When ...

Maximum retail price list - Bearing & Bearings

Apr 1, 2018 — Bearing housings, adapter sleeves, lock nuts, lock washers and locating rings. Maximum retail price list. Effective from. 1st April, 2018 ...

bearing pillow block ucp212 - Industry Buying

SKF BEARING PILLOW BLOCK UC211-203 · SKF. Rs. 1,897 ; SKF BEARING PILLOW BLOCK F210 · SKF. Rs. 2,218 ; NBC Unit Bearing and Insert UCP210 · NBC. Rs. 1,649 ; FAG ...

Plummer Block Latest Price from Manufacturers, Suppliers ...

Near Me Mumbai Ahmedabad Chennai Delhi More Cities.. ... Belt And Bearing House Pvt. Ltd. ... We are offering sd series plummer block (bearing housing). sd series .

Pillow Block Bearing, buy price list UCF square flange ...

price list UCF square flange housing unit UCF214 fyh pillow block bearing F214 UC214 for 70mm machine main shaft ; FOB Price, USD $8 - 16 / Piece ; Min.Order ...

Plummer Bearing Block - Latest price and trends

The avg. market price of Plummer Bearing Block in India is Rs 1,000/ Piece. ... Looking to source Surgical Masks from India? surgical face mask.

SKF bearing housings and roller bearing units

Split plummer block housings – SE 2, 3, 5 and 6 series. SKF bearing housings – overview, selection and application recommendations. Split plummer block ...